INDUSTRIAL PIERA SA

INDUSTRIAL PIERA SA (IPSA) és una societat unipersonal de l’Ajuntament de Piera que també té la consideració legal de “mitjà propi” d’aquesta corporació.

SERVEIS

Control de potabilitat i distribució en alta de l’aigua domiciliaria al municipi de Piera.

Suport als serveis territorials de l’Ajuntament de Piera mitjançant la redacció i direcció de projectes d’obres.

Manteniment de diverses instal·lacions municipals, així com el manteniment del sistema d’enllumenat públic.

RESULTATS INDUSTRIAL PIERA SA

200

Abastament d'aigua

20

Obres i Serveis

16

Enllumenats

1000

Treballs tècnics

ANUNCIS

Industrial Piera
Direcció: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)
Telèfon: 93 708 78 00
Fax: 93 708 78 01
Email: info@ipsaserveismunicipals.cat
Web: www.ipsaserveismunicipals.cat