Convocatòria Gerent

Juliol 26, 2022

ESTAT: ENTREVISTA I RESSOLUCIÓ

Al següent enllaç trobareu el document de l'acta de la sessió de la comissió de valoració per la fase d'entrevista i valoració definitiva per cubrir la plaça de gerent d'Ipsa.

Acta entrevista i ressolució

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTAT: CONVOCATORIA ASPIRANTS

Al següent enllaç trobareu el document de l'acta de la sessió de la comissió de valoració per cubrir la plaça de gerent:

Acta Valoracio

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTAT: PUBLICACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

La relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió de la plaça de gerent la trobareu al següent enllaç:

https://bop.diba.cat/anunci/3262613

Data de publicació:
Número de Registre:
202210096972

Descarrega el document de l'anunci.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La societat INDUSTRIAL PIERA SA, Societat Anònima Unipersonal necessita cobrir la plaça de gerent/a de la Societat Municipal.

El/la Gerent encapçala l'organització executiva de la societat municipal Industrial Piera S.A., i desenvolupa les seves funcions executives d'acord amb les decisions del Consell d'Administració.

És el/la màxim/a responsable de la direcció i gestió de tots els programes de polítiques i serveis de l'objecte social de la societat. Ha de vetllar perquè les directrius i els objectius establerts pels òrgans de govern es plasmin en programes i línies de treball, cercant un sentit transversal d'actuació, coherent amb les capacitats i possibilitats de l'organització i tenint en compte els seus recursos econòmics i tècnics.

Règim de dedicació: jornada complerta

Vinculació: contracte laboral d’alta direcció

INTERESSATS podeu consultar les Bases aquí.

Anunci BOPB.

S'ha publicat en el DOGC 8677 de data 27/05/2022
Podeu accedir-hi clicant aquí.

Anuncis
Industrial Piera
Direcció: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)
Telèfon: 93 708 78 00
Fax: 93 708 78 01
Email: info@ipsaserveismunicipals.cat
Web: www.ipsaserveismunicipals.cat